[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 225-228
[ English ] [ PDF ]
SU SAMURU (Lutra lutra) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR I. Ossa Membri Thoracici
Sadık YILMAZ , Gürsel DİNÇ, Derviş ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE.
Anahtar Kelimeler: Lutra lutra, su samuru, ossa membri thoracici

Çalışmada, 3 adet su samuru kullanılmış ve ön bacak kemiklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Fossa supraspinata'nın fossa infraspinata'dan daha geniş olduğu görülmüş ve sırasıyla 13.09 cm2 ve 7.34 cm2 olarak tespit edilmiştir.

Tuberositas deltoidea, crista halindedir. Epicondylus'lar yanlara doğru genişleyerek yelpaze şeklini almıştır ve foramen supracondylare mevcuttur.

Radius ve ulna eklem oluşturmakta ve spatium interosseum antebrachii mevcuttur. Processus styloideus lateralis, processus styloideus madialis'ten daha iyi gelişmiştir.

Ossa carpi'de proximal sırada 3, distal sırada 4 olmak üzere toplam 7 kemik tespit edildi. Ön bacakta 5 parmak saptandı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]