[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
1999, Cilt 13, Sayı 2
MAYA KÜLTÜRÜ + NİASİN İLE MAYA KÜLTÜRÜ + AVOPARSININ KOMBİNE KULLANIMININ AKKARAMAN TOKLULARDA BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Seher KÜÇÜKERSAN, Kemal KÜÇÜKERSAN, Gültekin YILDIZ, Nurcan ÇETINKAYA, İsmail BAYRAM
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ BÖLGESİNDE KOYUN VE KEÇİ SÜTLERİNDEN LİSTERİA TÜRLERİNİN İZOLASYONU
Hasan Basri ERTAŞ, Hasan Basri GÜLCÜ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDEKİ ÇEŞİTLİ SU KAYNAKLARINDAN TEMİN EDİLEN BALIKLARDAN SALMONELLA İZOLASYONU VE PCR İLE TEYİT EDİLMESİ
Hasan Basri ERTAŞ, Burhan ÇETİNKAYA, Engin ŞEKER, Adile MUZ, Mustafa SARIEYYÜPOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SÜT ÜRÜNLERİNDE LİSTERİA TÜRLERİNİN İZOLASYONU
Burhan ÇETİNKAYA, Hasan Basri ERTAŞ, Adile MUZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AYNALI SAZANDA (CYPRINUS CARPIO) SALMONELLA ENTERİTİDİS VE SALMONELLA TYPHİMURİUM İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL ENFEKSİYONLARIN İNCELENMESİ
Adile MUZ, Mustafa SARIEYYÜPOĞLU, Hasan Basri ERTAŞ, Burhan ÇETİNKAYA, Engin ŞEKER,Hakan KALENDER, Hasan ÖNGÖR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOYUNLARDA SERUM OZMOLALİTESİ VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE FUROSEMİD VE İNDOMETASİNİN ETKİLERİ
İzzet KARAHAN, İbrahim PİRİNÇCİ, İrfan DEMİRBAŞ, İlyas TÜMER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KOYUNLARDA PARAİNFLUENZAVİRUS TİP-3 ENFEKSİYONUNUN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ
Turhan TURAN, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KEÇİLERDE PARAİNFLUENZA VİRUS TİP-3 ENFEKSİYONUNUN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ
Turhan TURAN, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ VE YÖRESİNDE TAVUKLARDA BULUNAN BİT (MALLOPHAGA) TÜRLERİ VE BUNLARIN YAYILIŞI
Ergün KÖROĞLU, Cem Ecmel ŞAKİ, Münir AKTAŞ, Nazir DUMANLI, Muhammet ANGIN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ BÖLGESİNDE YEM VE YEM HAMMADDELERİ İLE BAZI MEYVE VE SEBZELERDE SELENYUM DÜZEYLERİ
İbrahim PİRİNÇCİ, Sadettin TANYILDIZI, Ahmet ATEŞŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DENEYSEL OLARAK SELENYUM İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARDA SERUM SODYUM, POTASYUM, KALSİYUM, MAGNEZYUM, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İbrahim PİRİNÇCİ, Sadettin TANYILDIZI, Ahmet ATEŞŞAHİN, Sultan ÇAKMAK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOÇLARDA SELENYUM ZEHİRLENMESİNİN SPERMA ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İbrahim PİRİNÇCİ, Sadettin TANYILDIZI, Ahmet ATEŞŞAHİN, Tanzer BOZKURT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİSE KARŞI AŞILANAN SIĞIRLARDA SAHA ÇALIŞMALARI
Münir AKTAŞ, Nazir DUMANLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ ATLARINDA ANTİ-Toxoplasma gondii ANTİKORLARININ SABİN-FELDMAN BOYA TESTİ İLE BELİRLENMESİ
Münir AKTAŞ, Cahit BABÜR, Ergün KÖROĞLU, Nazir DUMANLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ARSENİK TRİOKSİT VE SODYUM ARSENAT UYGULANAN FARELERDE KAN VE DOKU ARSENİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İzzet KARAHAN, Osman GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ARSENİK ZEHİRLENMELERİNDE KAN, İDRAR VE DIŞKI ARSENİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İzzet KARAHAN, Osman GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TÜTÜN ÖRNEKLERİNDE ARSENİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İzzet KARAHAN, Osman GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİ BROYLER ÜRETİMİNDE MEVSİM KOŞULLARININ BROYLER PERFORMANSINA VE ÜRETİM MALİYETİNE ETKİSİ
Emin Ertan GÖKHAN, Abdulkadir AKCAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BEYAZ YENİ ZELANDA VE KALİFORNİYA IRKI TAVŞANLARDA BÜYÜME VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLER
Öznur POYRAZ, Zehra AKINCI, Mahiye ÖZÇELİK, Mehmet ORMAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEKLERDE DENEYSEL OLARAK ANAL KESELERİN EKSTİRPASYONUNDA AKRİLİK KULLANILMASI
Emine ÜNSALDI, Sait BULUT, Ali Said DURMUŞ, Mustafa KÖM
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERDE KAN SERUMUNDA BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERİN ARAŞTIRILMASI
Ali RİŞVANL, Yusuf TÜRKÖZ, Cahit KALKAN, Hayrettin ÇETİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE ATIK YAPAN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA T3, T4, TSH, A VİTAMİNİ VE BETA-KAROTEN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Haydar ÖZDEMİR, Kemal YILMAZ, Yusuf GÜL, Necip İLHAN, İhsan HALİFEOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ ÇEVRESİNDEKİ KOYUNLARDA Q HUMMASI PREVALANSININ TESPİTİ VE TEDAVİ ÇALIŞMALARI
Haydar ÖZDEMİR, Rauf CAN, İ.Yavuz SEZEN, H.Basri GÜLCÜ, Hakan KALENDER, Orhan BAŞBUĞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK VE DENEYSEL ÇALIŞMALARDA LOKAL DİPHENYLHYDANTOİN' İN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Taner DURGUN, Ali Said DURMUŞ, Mustafa KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AT DİŞLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, EMBRİYONAL GELİŞİMİ VE ÇIKMA MEKANİZMASI
Servet KILIÇ, Peddy M. DIXON
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMASI KÖPEKLERDE CYSTOTOMİE'DE V. URİNARİA'NIN KAPATILMASINDA DİKİŞ İPLİKLERİNİN
Taner DURGUN, Enis KARABULUT, Mustafa KÖM
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKKARAMAN IRKI TOKLU ve KOYUNLARIN AŞIM SEZONUNDA FLUOROGESTONE ACETATE + PMSG İLE ÖSTRUSLARININ SİNKRONİZASYONU
Tanzer BOZKURT, Mustafa GÜNDOĞAN, Fikret ESEN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YUMURTA SARISI + SÜT TOZU, YUMURTA SARISI + SODYUM SİTRAT VE YUMURTA SARISI + SODYUM SİTRAT + GLİKOZ SOLÜSYONLARI İLE SULANDIRILAN VE BUZDOLABINDA (4ºC) SAKLANAN KOÇ SPERMALARININ GÜNLÜK MOTİLİTESİ.
Tanzer BOZKURT, Eşref DEMİRCİ, Mustafa GÜNDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOYUNLARDA ERKEN GEBELİK TEŞHİSİ AMACIYLA B MODEL REAL-TİME (GERÇEK ZAMANLI) ULTRASONOGRAFİ'NİN REKTAL OLARAK KULLANILMASI
Tanzer BOZKURT, Mustafa GÜNDOĞAN, Fikret ESEN, Selim KUL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ENZOOTİK LÖKOZLU SIĞIRLARIN KANLARINDA L-LAKTAT, PİRUVAT, GLİKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ VE TRANSKETOLAZ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Murat DABAK, Kemal YILMAZ, Yusuf GÜL, Haydar ÖZDEMİR, Yusuf BOLAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOÇLARDA SCROTAL SICAKLIK ARTIŞININ SPERMATOGENESİS VE DİĞER SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
Mustafa GÜNDOĞAN, Eşref DEMİRCİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÜÇÜK RUMİNANT VEBASI
Gülçin ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SÜT İNEKLERİNDE KURU DÖNEM VE MASTİTİS
Hamit YILDIZ, Halis ÖCAL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]