[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 033-038
[ English ] [ PDF ]
KOYUNLARDA SERUM OZMOLALİTESİ VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE FUROSEMİD VE İNDOMETASİNİN ETKİLERİ
İzzet KARAHAN, İbrahim PİRİNÇCİ, İrfan DEMİRBAŞ, İlyas TÜMER
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Furosemid, İndometasin, Elektrolit Düzeyleri, Ozmolalite, Koyun.

Bu araştırma, furosemid ve indometasin verilen koyunlarda, serum örneklerinde ozmolalite değerleri ile sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum düzeylerinde meydana gelecek değişiklikleri belirlemek amacıyla yapıldı.

Araştırmada canlı ağırlıkları 28-49 kg. arasında olan 24 adet koyun kullanıldı. Hayvanlar her grupta 8 koyun olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Bu gruplara sırasıyla, furosemid, indometasin ve furosemid + indometasin kombine uygulamaları kas içi yolla yapıldı. Uygulamalar yapılmazdan önce (kontrol zamanı) ve uygulamaları takiben 15, 30, 60, 120, 240 ve 480. dakikalarda kan örnekleri alındı. Elde edilen kan serumlarında ozmolalite değerleri ile sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum düzeyleri belirlendi.

Furosemid verilen grupta ozmolalite değerleri ve serum elektrolit düzeylerinde uygulamayı takip eden ilk 4 saatlik dönemde belirgin bir düşüş görüldü ve bu değerlerin 8. saatte kontrol değerlerine yaklaştıkları belirlendi. Diğer yandan indometasin ve furosemid + indometasin kombinasyonu verilen gruplarda ise ozmolalite değerleri ve serum elektrolit düzeylerinde kontrol değerlerine göre belirgin değişikliklerin oluşmadığı görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]