[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 173-176
[ English ] [ PDF ]
AKKARAMAN IRKI TOKLU ve KOYUNLARIN AŞIM SEZONUNDA FLUOROGESTONE ACETATE + PMSG İLE ÖSTRUSLARININ SİNKRONİZASYONU
Tanzer BOZKURT1, Mustafa GÜNDOĞAN2, Fikret ESEN1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akkaraman, Toklu, Koyun, Östrüs, Sinkronizasyon.

Bu çalışma koyunların toklu veya koyun olmasının FGA + PMSG ile östrus sinkronizasyonunda etkisini araştırmak amcıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu araştırmada aşım sezonunda 25 baş Akkaraman toklu ve 21 baş Akkaraman koyun kullanıldı. Toklu ve koyun olarak iki gruba ayrılan koyunlara 14 gün süreyle 40 mg Fluorogestone acetate (FGA) içeren vaginal sünger uygulandı. Vaginal süngerler alındığında her hayvana 600 I.U. (PMSG) intramüsküler olarak enjekte edildi. PMSG enjeksiyonunun ardından koyun ve toklular arasına arama koçu katılarak, ilk kez kızgınlık gösterdikleri 0-24., 25-36., 37-48. ve 57-72. saatlere göre tespit edilerek kaydedildi.

Sonuç olarak FGA + PMSG uygulanarak yapılan östrüs sikronizasyonunda kullanılan toklu veya koyunlar arasında sonuçlar istatiski olarak değerlendirildiğinde önmli derecede bir fark bulunmadığı tespit edildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]