[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 205-214
[ English ] [ PDF ]
SÜT İNEKLERİNDE KURU DÖNEM VE MASTİTİS
Hamit YILDIZ, Halis ÖCAL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ / Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kuru dönem, Mastitis, İnek.

Süt ineklerinde memelerin kuruya çıkarılması, olayın fizyolojik seyri, kuru dönem süresinin, süt verimi ve mastitis üzerine etkileri, invole olan memelerin mastitise karşı korunması, oluşmuş olan enfeksiyonlara karşı, tedavi amacıyla, kuru döneme çıkarken, uygun antibiyotiklerin kullanımı özet olarak belirtilmektedir. Ayrıca kuru dönem ilaç uygulamanın memedeki etkileri, bu amaçla kullanılacak preparatların özellikleri, periyodik uygulama şekilleri ve antibiyotiklerin süt ve kolostrumdaki kalıntıları etraflı bir şekilde bu derlemede açıklanmıştır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]