[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 039-047
[ English ] [ PDF ]
DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KOYUNLARDA PARAİNFLUENZAVİRUS TİP-3 ENFEKSİYONUNUN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ
Turhan TURAN1, Yusuf BOLAT2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Parainfluenzavirus Tip-3, Koyun, Hemaglutinasyon İnhibisyon, Serum Nötralizasyon, Seroepidemiyoloji.

Bu çalışmada; Hemaglutinasyon İnhibisyon (HI) ve Nötralizasyon (SN) testleri kullanılarak koyun serum numuneleri Parainfluenzavirus Tip-3 (PI-3)'e karşı antikor varlığı bakımından kontrol edildi. Serum numuneleri, İlkbahar 1995 ve onu izleyen Sonbaharda Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinden klinik olarak sağlıklı koyunlardan alındı. Kontrol edilen 934 adet koyun serumunun HI testi ile 674 (%72,2)'ünde, SN testi ile 516 (%55,2)'sında PI-3 virusa karşı pozitiflik tespit edildi. Titreler; HI testi ile 1:16'dan 1:1024'e kadar, SN testi ile 1:8,22'den 1:375,83'e kadar değişti. İlkbaharda koyunlarda tespit edilen seropozitiflik oranı sonbahardakilerden yüksek bulundu. Koyunlarda PI-3 virus enfeksiyonunun serolojik teşhisinde HI testinin SN testine göre daha duyarlı ve daha özgül bir test olduğu sonucuna varıldı

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]