[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 143-149
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ ÇEVRESİNDEKİ KOYUNLARDA Q HUMMASI PREVALANSININ TESPİTİ VE TEDAVİ ÇALIŞMALARI
Haydar ÖZDEMİR1, Rauf CAN2, İ.Yavuz SEZEN1, H.Basri GÜLCÜ1, Hakan KALENDER3, Orhan BAŞBUĞ4
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Sanofi-Doğu İlaç A.Ş. Medikal Büro Md., İstanbul / TÜRKİYE
3Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ / TÜRKİYE
4İl Tarım Müdürlüğü, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Q Humması, koyun, keçi, atık.

Araştırma, Elazığ Merkez, Palu ve Karakoçan'da 27 sürüde 1994-1995 ve 1995-1996 yılları gebelik döneminde, 2-7 yaşlı, 451 koyun ve 5 keçi üzerinde yapılmıştır.

Sürülerde, atıkların gebeliğin 2.5 ayı civarında başladığı, günde 1-6 atık olduğu, cılız, prematüre, ölü doğum ve retentio secundinarum tespit edilmiştir. Gebeliğin 3,5 aylık civarında olduğu döneme kadar temin edilen atıkların otolizli oldukları, gebeliğin ilerlemesiyle birlikte temin edilen atıkların otolizsiz oldukları gözlenmiştir. Atık yapan koyunların mahallinde yapılan klinik muayenelerinde, sağlıklı, canlı, çevresi ile ilgili ve iştahlarının normal olduğu tespit edilmiştir.

Atık yapan ve yapmayan koyunlardan alınan kan örneklerinin serolojik tetkikleri, Rickettsilam Coxiella Burneti antijeni ile Indirect Immunofluorescense tekniğine göre yapılmıştır.

Atık yapan ve yapmayan 27 sürünün 22'sinde, 208 gebe koyunun 69'unda, 5 gebe keçinin 3'ünde (gebelerde %33,80), 243 atık yapmış koyunun 65'inde (%26,75), toplam 451 koyun ve 5 keçinin 137'sinde (%30) seropozitiflik saptanmıştır.

Hastalığın tedavisinde oxytetracycline total 400 mg i.m. uygulanmış ve enjeksiyonu takiben 6. günde atıkların durduğu tesbit edilmiştir.

Sonuç olarak, atık yapan koyun ve keçilerde Q humması antikorunun varlığının saptanması nedeniyle, atıkların Q humması sonucu meydana geldiği kanısına varılmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]