[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-065
[ English ]
ELAZIĞ BÖLGESİNDE YEM VE YEM HAMMADDELERİ İLE BAZI MEYVE VE SEBZELERDE SELENYUM DÜZEYLERİ
İbrahim PİRİNÇCİ, Sadettin TANYILDIZI, Ahmet ATEŞŞAHİN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Selenyum, gıda, atomik absorpsiyon.

Bu çalışmada Elazığ ve yöresinden temin edilen 74 adet insan ve hayvan gıdalarındaki (16 yem ve 30 yem hammaddesi ile 28 meyve ve sebze) selenyum düzeyleri araştırıldı. Numunelerdeki selenyum düzeyleri hidrür jeneratörlü atomik absorbsiyon cihazı yardımıyla 196 nm’de ölçüldü. Numunelerdeki selenyum düzeylerinin sırasıyla karma yemlerde 0.111-2.596 ppm, yem bitkilerinde 0.038-1.558 ppm, sebze ve meyvelerde ise 0.000-0.815 ppm olduğu belirlendi.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]