[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-130
[ English ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE DENEYSEL OLARAK ANAL KESELERİN EKSTİRPASYONUNDA AKRİLİK KULLANILMASI
Emine ÜNSALDI, Sait BULUT, Ali Said DURMUŞ, Mustafa KÖM
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anal kese, ekstirpasyon, köpek.

Toplam 20 köpekte anal kese ekstirpasyonu yapıldı. İki eşit gruba bölünen köpeklerin 10 tanesinde klasik ekstirpasyon yöntemi uygulanırken, diğer 10 köpekte ise anal keseler akrilikle (Methylmethacrylate, Takilon) doldurulduktan sonra ekstirpe edildi.

Yapılan operasyonlarda, anal kese ekstirpasyonundan önce akrilikle doldurulan grupta kanamaların daha kolay kontrol altına alındığı, kesenin perforasyon olasılığının ortadan kalktığı ve klasik yönteme göre operasyon süresinin çok kısa olduğu saptanmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]