[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-130
[ Turkish ] [ PDF ]
Using Acrylic in the Experimental Extirpation of Anal Sacs in Dogs
Emine ÜNSALDI, Sait BULUT, Ali Said DURMUŞ, Mustafa KÖM
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Anal sac, extirpation, dog

Anal sac extirpation was carried out on a total of 20 dogs. Dogs were divided into two equal groups, conventional extirpation method was applied to one group and anal sacs were extirpated after filling the sacs with acrylic (Methylmethacrylate, Takilon) in the other group.

It was concluded that in the group to which acrylic was applied, the bleeding was kept under control easily, perforation of sacs did not occur in any of the cases, and the duration of the operation was much less than the conventional operation method.


[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]