[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 007-014
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ BÖLGESİNDE KOYUN VE KEÇİ SÜTLERİNDEN LİSTERİA TÜRLERİNİN İZOLASYONU
Hasan Basri ERTAŞ, Hasan Basri GÜLCÜ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, Keçi, Süt, Listeria.

Bu çalışmada Listeria türlerinin varlığı yönünden incelemek amacıyla Nisan ve Eylül 1995 tarihleri arasında Elazığ ili merkez ve çevre köylerinde 14 koyun ve 12 keçi sürüsündeki sağlıklı ve atık yapmış hayvanlardan ayrı ayrı çiğ süt örnekleri toplandı. Toplam 300 süt numunesi alındı. Bunlardan 100 tanesi sağlıklı koyunlardan, 50 tanesi atık yapmış koyunlardan ve 150 tanesi sağlıklı keçilerden alındı.

İncelenen tüm süt örneklerinden %1.66 oranında (5/300) Listeria spp. izole edildi. Bunların 4'ü (%4) sağlıklı koyun sütünden, 1'i (%0.66) sağlıklı keçi sütünden izole edildi. Koyun izolatlarının 3 tanesi L. welshimeri, bir tanesi L. dentrificans, keçi izolatı ise L. welshimeri olarak identifiye edildi. Atık yapmış koyun sütlerinden hiç izolasyon yapılamadı. Bu çalışmada hiç patojen Listeria spp. izole edilemedi.

Sonuç olarak çiğ sütlerden L. monocytogenes izole edilememiş olması, diğer çalışmalarda süt ürünlerinden (ör. peynir) izole edilen bu bakterinin sütlerin kendisinden değil, daha çok çevresel kontaminasyonlardan kaynaklanabileceğini göstermiştir. Ayrıca çalışmanın bulguları listerik abortusların bu bölgede ciddi bir hayvancılık sorunu olmadığı kanısını güçlendirmektedir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]