[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-087
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ YÖRESİNDE TROPİKAL THEİLERİOSİSE KARŞI AŞILANAN SIĞIRLARDA SAHA ÇALIŞMALARI
Münir AKTAŞ, Nazir DUMANLI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Theileria annulata, cattle, serology, IFA

Bu araştırma, şubat 1995 - Mart 1996 tarihleri arasında Elazığ yöresinde sığırlar üzerinde yürütülmüştür. Başlangıcta 120 sığır Theileria annulata'ya karşı antikor yönünden IFA testi ile incelenmiş, 33'ü (%27.5) seropozitif bulunmuş, seropozitif sığırların 20'sinde T.annulata'nın piroplasm şekilleri görülmüştür.

Seronegatif oldukları belirlenen 55 sığır seçilmiş ve bunlardan 40'ına Theileria annulata şizont aşısı uygulanmış, 15 sığır kontrol olarak bırakılmıştır. Aşılamadan sonra 55 hayvandan her ay kan alınarak bir yıl süre ile materyal toplanmıştır. Tropikal theileriosise karşı aşılanan 40 sığırdan 34'ünün (%85) Theileria annulata piroplasm ve şizont antijenine karşı antikor taşıdığı ve bunlardan 9 (%22.5) sığırın da piroplasm taşıyıcısı olduğu belirlenmiştir.Kontrol grubunda bulunan 15 negatif sığırdan, hastalık sezonu boyunca, 8'inin (%53.3) Theileria annulata piroplasm ve şizont antijenine karşı antikor taşıdığı ve bunların aynı zamanda piroplasm taşıyıcısı da olduğu tespit edilmiştir.

Aşılamadan sonra seropozitiflik 6'ıncı aydan itibaren azalarak 12 ay kadar devam etmiştir. T.annulata piroplasm antijenine karşı antikor titresi 1:20 ve 1:2560, şizont antijenine karşı antikor titresi ise 1:40 ve 1:2560 arasında saptanmıştır. Kontrol grubunda ilk piroplasm antikorları mayıs, şizont antikorları haziran ayında görülmüş ve yıl boyu devam etmiştir. Piroplasm antikor titresi 1:20 ve 1:640, şizont antikor titresi ise 1:40 ve 1:80 olarak belirlenmiştir.

Bir yıl boyunca takip edilen hayvanlar üzerinde ve barınaklarında Hyalomma soyuna bağlı H.a.anatolicum ve H.detritum türleri bulunmuştur. Tükürük bezi açılan 212 H.a.anatolicum'un 23'ü (%10.84), 16 H.detritum'un biri (%6.25) enfekte bulunmuştur.

Enfekte kene tespit edilen aşılı ve aşısız sığırlarda T.annulata şizont ve piroplasm antikorlarının araştırma süresi sonuna kadar devam ettiği tespit edilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]