[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-078
[ English ] [ PDF ]
KOÇLARDA SELENYUM ZEHİRLENMESİNİN SPERMA ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İbrahim PİRİNÇCİ, Sadettin TANYILDIZI, Ahmet ATEŞŞAHİN, Tanzer BOZKURT
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Selenyum, sperma, koç.

Bu araştırma, selenyumun koçlarda sperma miktarı, kitle hareketi, motilitesi, anormal spermatozoit oranı ve yoğunluğu üzerine olan etkileri ile sperma örneklerindeki selenyum düzeylerinin belirlenmesi için yapıldı.

Bu çalışmada, ağırlıkları 60-70 kg olan 16 adet Morkaraman ırkı koç kullanıldı. Selenyum 0.1, 0.2 ve 0.4 mg/kg dozlarında kas içi yolla verildikten sonra 1, 24, 48, 72, 120 ve 168. saatlerde sperma örnekleri alındı. Sperma örneklerindeki miktar, kitle hareketi, motilite, anormal spermatozoit oranı, yoğunluk ve selenyum düzeyleri belirlendi. Sperma örneklerine ait sperma miktarı değerlerinin 72, 72 ve 48. saatlerde dozlara göre sırasıyla, 0.23±0.08, 0.10±0.05 ve 0.16±0.06 ml; kitle hareketi ve spermatozoit motilitesi değerlerinin 72, 72 ve 48.saatlerde 0; anormal spermatozoit oranı değerlerinin 72, 72 ve 48. saatlerde sırasıyla, %52.6±11.8, %100±0 ve %74.3±2.8; spermatozoid yoğunluğu değerlerinin 72, 72 ve 48. saatlerde sırasıyla, 0.43±0.08 x109, 0.26±0.13 x109 ve 0.33±0.03x109/ml ve selenyum düzeylerinin 24. saatte sırasıyla, 0.69±0.021, 0.71±0.072 ve 0.85±0.052 ppm olduğu belirlendi. Sonuç olarak, koçlarda selenyum zehirlenmesinin döl verimini azalttığı tespit edildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]