[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-098
[ English ] [ PDF ]
ARSENİK TRİOKSİT VE SODYUM ARSENAT UYGULANAN FARELERDE KAN VE DOKU ARSENİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İzzet KARAHAN1, Osman GÜLER2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ / TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arsenik trioksit, Sodyum arsenat, Doku Düzeyleri, Fare.

Bu çalışma, ağızdan arsenik trioksit (As2O3) ve sodyum arsenat (Na2HasO4) uygulanan farelerde kan, karaciğer, böbrek, kas, kalp ve akciğer dokularında arsenik düzeylerini araştırmak amacıyla yapıldı. Hayvanlar bir kontrol ve iki deneme grubu olmak üzere 3 farklı grupa ayrıldı. Deneme gruplarına günlük olarak 5 mg As/kg dozunda, arsenik trioksit ve sodyum arsenat ağız yoluyla içme suyu ile verildi. Her gruptan sırasıyla 10, 20, 40, 60 ve 90. günlerde 6 hayvan kesildi. Kan ve doku örneklerinde arsenik düzeyleri spektrofotometrik olarak gümüş dietilditiyokarbamat metodu ile 540 nm.’de belirlendi.

En yüksek ortalama arsenik düzeyleri arsenik trioksit verilen hayvanlarda karaciğer ve böbrekte sırasıyla 3.49 µg/g ve 3.16 µg/g olarak gözlemlendi. Bu grupta kan, akciğer, kalp ve kas ortalama arsenik düzeyleri daha düşüktü. Sodyum arsenat verilen hayvanlarda ise ortalama arsenik düzeylerinin böbrek, kan ve karaciğerde sırasıyla 3.38 µg/g, 2.10 µg/ml ve 1.88 µg/g olarak en yüksek düzeyde olduğu belirlendi. Diğer dokulardaki ortalama arsenik düzeyleri bu dokulardan daha düşüktü. Diğer yandan her iki grup karşılaştırıldığında, arsenik trioksit verilen grupta karaciğerdeki ortalama arsenik düzeyi, sodyum arsenat verilen gruptan daha yüksekti. Fakat sodyum arsenat verilen grupta ise böbrekteki ortalama arsenik düzeyi arsenik trioksit verilen gruptan daha yüksekti. Kanda ortalama arsenik düzeyi her iki grupta yaklaşık olarak eşit oldu.

Arsenik trioksit verilen grupta 10 ve 20. günlerde karaciğerde ve 40, 60 ve 90. günlerde böbrekte arsenik düzeylerinin en yüksek olduğu gözlemlendi. Diğer yandan sodyum arsenat verilen grupta tüm zamanlarda böbrek arsenik düzeylerinin en yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç olarak, ağız yoluyla arsenik trioksit uygulanan grupta karaciğer arsenik düzeylerinde önemli bir artış oluştuğu, sodyum arsenat uygulanan grupta ise böbrek arsenik düzeylerinin en yüksek olduğu gözlemlendi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]