[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-108
[ Turkish ] [ PDF ]
Determination of Arsenic Levels in Tobacco Samples
İzzet KARAHAN1, Osman GÜLER2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Arsenic Levels, Tobacco, Cigarette

This study was carried out to determine arsenic levels in the various tobacco samples. The arsenic levels in the samples were determined by spectrophotometrically with silver diethyldithiocarbamate procedure at 540 nm after the organic contents in tobacco samples had been ashed by mixtures of magnesium nitrate-magnesium oxide.

The arsenic levels in 69 tobacco samples were determined. The mean level of arsenic was determined in samples at 1.61 ± 0.19 µ g/g. The highest level of arsenic was obtained in the local wrapping tobacco samples at 1.97 ± 0.32 µ g/g.

It was concluded that the levels of arsenic in the tobacco samples would be able to rise many important health problems in humans.


[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]