[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-108
[ English ] [ PDF ]
TÜTÜN ÖRNEKLERİNDE ARSENİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İzzet KARAHAN1, Osman GÜLER2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arsenik Düzeyleri, Tütün, Sigara.

Bu araştırma çeşitli tütün örneklerinde arsenik düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı. Tütün örneklerinin organik kısmının magnezyum nitrat - magnezyum oksit karışımında yakılmasından sonra, gümüş dietilditiyokarbamat kullanılmak suretiyle spektrofotometrik olarak 540nm’de arsenik düzeyleri belirlendi.

Arsenik düzeyleri 69 tütün örneğinde tespit edildi. Örneklerdeki ortalama arsenik düzeyi 1.61 ± 0.19 µ g/g olarak belirlendi. En yüksek ortalama arsenik düzeyi yerel sarma tütün örneklerinde 1.97 ± 0.32 µ g/g olarak bulundu.

Sonuç olarak, tütün örneklerindeki arsenik kalıntı düzeylerinin insanlarda sağlık için önemli sakıncalar oluşturabilecek düzeylerde olduğu anlaşıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]