[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-091
[ English ] [ PDF ]
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ ATLARINDA ANTİ-Toxoplasma gondii ANTİKORLARININ SABİN-FELDMAN BOYA TESTİ İLE BELİRLENMESİ
Münir AKTAŞ1, Cahit BABÜR2, Ergün KÖROĞLU1, Nazir DUMANLI1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Sıhhıye/Ankara / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, at, SF.

Bu çalışma Malatya Sultansuyu Tarım işletmesinde yapılmıştır. Çalışma için 1997 yılı Nisan ve Mayıs aylarında toplam 124 attan kan alınarak serum elde edilmiştir. Elde edilen serumlar, Sabin-Feldman boya testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorları yönünden incelenmiştir. 124 atın 8'inin (%6.4) seropozitif olduğu tespit edilmiş; bunların 6'sı (%75) 1/16, 2'si (%25) 1/64 sulandırma basamaklarında pozitif bulunmuştur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]