[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-091
[ Turkish ] [ PDF ]
Detection of Anti-Toxoplasma gondii Antibodies Using Sabin-Feldman Dye Test in Horses in Sultansuyu Agriculture Unit in Malatya
Münir AKTAŞ1, Cahit BABÜR2, Ergün KÖROĞLU1, Nazir DUMANLI1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Sıhhıye/Ankara / TÜRKİYE
Keywords: Toxoplasma gondii, horse, SF.

This study was carried out in Sultansuyu Agricultural Unit in Malatya. Blood samples were collected from 124 horses between April and May 1997. The sera were tested by Sabin-Feldman Test (SF) for the presence of anti-Toxoplasma gondii antibodies. Anti-T.gondii antibodies were positive in 8 (6.4%) of the horses. Titers of 1/16, 1/64 were found in 6 (75%) and 2 (25%) of the seropositive horses respectively.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]