[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 189-192
[ English ] [ PDF ]
ENZOOTİK LÖKOZLU SIĞIRLARIN KANLARINDA L-LAKTAT, PİRUVAT, GLİKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ VE TRANSKETOLAZ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Murat DABAK, Kemal YILMAZ, Yusuf GÜL, Haydar ÖZDEMİR, Yusuf BOLAT
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, lökoz, karbonhidrat, metabolizma.

Bu çalışma sığır lökemi virusuna (BLV) karşı antikor geliştirmiş sığırların kanlarında L-laktat, piruvat, glikoz-6-fosfat dehidrojenaz ve transketolaz düzeylerini değerlendirerek karbonhidrat metabolizmalarının ne ölçüde etkilendiğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Bu amaçla 5 baş BLV-seropozitif ve 10 baş seronegatif sığır kullanılmıştır.

BLV-seropozitif sığırların anılan parametre ortalamaları seronegatif sığırların ortalamalarından önemsiz derecede daha az bulunmuştur. BLV-seropozitif sığırların karbonhidrat metabolizmalarında önemli bir etkilenme olmadığı görülmüştür.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]