[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-072
[ English ] [ PDF ]
DENEYSEL OLARAK SELENYUM İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARDA SERUM SODYUM, POTASYUM, KALSİYUM, MAGNEZYUM, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İbrahim PİRİNÇCİ, Sadettin TANYILDIZI, Ahmet ATEŞŞAHİN, Sultan ÇAKMAK
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Selenyum, zehirlenme, mineraller.

Bu çalışma, deneysel olarak selenyumla zehirlenen koyunların serum sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve bakır düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada 15 adet koyun kullanıldı. Selenyumun kas içi yolla 0.1, 0.2, 0.4 ve 0.6 mg/kg dozlarında verilmesini takiben 0.5, 1, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72 ve 120. saatlerde kan örnekleri alındı ve bu örnekler, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve bakır yönünden incelendi. Numunelerdeki sodyum ve potasyum düzeyleri flame fotometri, kalsiyum, magnezyum, çinko ve bakır düzeyleri ise atomik absorpsiyon cihazı ile ölçüldü.

Sonuç olarak, deneysel yolla oluşturulan selenyum zehirlenmesinde koyunların serum sodyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve bakır düzeylerinin azaldığı ve potasyum düzeylerinin ise arttığı görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]