[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 167-171
[ English ] [ PDF ]
KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMASI KÖPEKLERDE CYSTOTOMİE'DE V. URİNARİA'NIN KAPATILMASINDA DİKİŞ İPLİKLERİNİN
Taner DURGUN, Enis KARABULUT, Mustafa KÖM
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, cystotomie, krome kat-güt, vicryl, prolen.

Bu çalışmada; yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 18 adet ergin yerli köpekte cystotomie operasyonu yapılarak, krome kat-güt, vicryl (polyglactin 910) ve prolene (polypropylene monofilament) dikiş ipliklerinin yara iyileşmesi üzerindeki etkileri araştırıldı. Yara iyileşmesinde sırası ile vicryl, prolene ve kat-güt'ün daha etkili olduğu görüldü. Krome kat-güt'ün; vicryl ve prolene'e göre daha yaygın kullanılması ekonomik ve kolay elde edilebilir olmasına bağlanmaktadır. Kat-güt'e göre çok daha fazla ekonomik olmayan vicryl ve prolene'nin en iyi dikiş materyalleri oldukları, buna ilave olarak komplike operasyonlarda güvenle kullanılabilecekleri kanısına varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]