[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-116
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ YÖRESİ BROYLER ÜRETİMİNDE MEVSİM KOŞULLARININ BROYLER PERFORMANSINA VE ÜRETİM MALİYETİNE ETKİSİ
Emin Ertan GÖKHAN, Abdulkadir AKCAN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Broyler üretimi, broyler performansı, broyler üretim maliyeti.

Bu çalışma mevsimin broyler üretiminde bazı verim özelliklerine etkilerini araştırmak ve üretimin hangi dönemde daha karlı olduğunu belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Araştırmanın canlı materyalini ROSS PM3 genotipli broyler civcivler oluşturmuştur. Araştırma aynı yılın Haziran ve Kasım aylarında tekrarlanmış, her uygulamada hayvanlar 42 günlük besiye tabi tutulmuşlardır.

Araştırma sonunda 6. hafta canlı ağırlık ortalamaları Haziran ve Kasım dönemlerinde 1632.2 ± 9.06 ve 1838.4 ± 13.50 g olarak bulunmuştur (p<0.01). her iki dönemde de kümes dışında ve kümes içinde tesbit edilen sıcaklık ortalamaları önemli (p<0.01) düzeyde farklı bulunmuştur.

Altıncı hafta sonunda yemden yararlanma oranı I. dönemde 1.88, II. dönemde 1.83 olarak tesbit edilmiştir.

Haziran döneminde ölüm oranı % 8.22 iken Kasım döneminde bu oran % 7.46 bulunmuştur.

Araştırmada broyler verim indeksi birinci dönem 189 ikinci dönem de ise 221 olarak tesbit edilmiştir.

Araştırmada birinci ve ikinci dönemde toplam maliyet, bürüt kar, net kar ve kg başına net kar değerleri sırasıyla 349 782 420 TL, 374 666 420 TL, 83 468 580 TL, 89 615 580 TL, 52 040 846 TL, 55 873 367 TL , 10 930 TL-10 951 TL olarak hesaplanmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]