[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 021-025
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SÜT ÜRÜNLERİNDE LİSTERİA TÜRLERİNİN İZOLASYONU
Burhan ÇETİNKAYA, Hasan Basri ERTAŞ, Adile MUZ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Listeria, beyaz peynir, tulum peyniri, tereyağı, çökelek.
Özet
Bu çalışmada Elazığ ve civar illerde imal edilen taze beyaz peynir, tulum peyniri, tereyağı ve çökelekte Listeria türlerinin sıklığının saptanması amaçlandı. Elazığ ilindeki parakende satış merkezlerinden 51’i taze Şavak tipi beyaz peynir, 52’si tulum peyniri, 50’si tereyağı ve 10’u çökelek olmak üzere toplam 163 numune toplandı. Bu numunelerin kültürü neticesinde, bir adet taze beyaz peynirden L. monocytogenes ve bir adet tuzlu tereyağından ise L. innocua izole edilirken, süt ürünlerinde diğer Listeria türleri bulunmadı. Bu çalışma bilindiği kadarıyla Türkiye’de tereyağında Listeria spp. izolasyonu bildiren ilk çalışmadır. Bu sonuçlar bölgemizde Listeria türlerinin gerek hayvanların sütünde ve gerekse çevrede pek yaygın olarak bulunmadığı kanısını doğurmaktadır. Ancak bunu ispatlamak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]