[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-060
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE TAVUKLARDA BULUNAN BİT (MALLOPHAGA) TÜRLERİ VE BUNLARIN YAYILIŞI
Ergün KÖROĞLU1, Cem Ecmel ŞAKİ1, Münir AKTAŞ1, Nazir DUMANLI1, Muhammet ANGIN2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, Giresun / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tavuk, bit.
Özet
Bu çalışma 1995-1996 Nisan ayları arasında Elazığ Merkez, Baskil, Keban, Kovancılar ve Sivrice ilçelerine bağlı köylerdeki tavuklar üzerinde yürütülmüştür. Yukarıda belirtilen odaklara her ay periyodik olarak gidilmiş ve 10'ar tavuk, bit enfestasyonu yönünden muayene edilmiştir.

Enfeste hayvanlardan toplanan bitler, %70'lik alkol ihtiva eden şişelere konarak laboratuvara getirilmiş, kloralhidrat solüsyonu ile şeffaflaştırılmış, lam-lamel arasında kanada balsamı ile monte edilerek tür tayinleri yapılmıştır.

Bir yıl içerisinde toplam 600 tavuk muayene edilmiş ve bunların 339'unun (%56.50) çeşitli bit türleri ile enfeste olduğu bulunmuştur. Enfeste tavukların 153'ünde (%45.13) Menacanthus stramineus, 102'sinde (%30.09) Menacanthus cornutus, 82'sinde (%24.19) Menepon gallinae, 61'inde (%17.99) Goniocotes gallinae, 3'ünde (%0.88) Goniodes dissimilis ve 3'ünde (%0.88) Lipeurus caponis'in oluşturduğu saf ve miks enfestasyonlara rastlanmıştır.

Enfestasyon oranlarının yıl içindeki dağılımları incelenmiş, en yüksek enfestasyon oranına aralık ayında rastlanmış (%76), bunu mayıs (%64) ve nisan (%62) ayları izlemiş, temmuz ayında ise en düşük oranda (%42) olduğu görülmüştür.

Bir yıl boyunca enfeste tavuklardan 3265 bit toplanmış, enfeste tavuk başına düşen ortalama bit miktarının aylara göre 4.44 ile 14.29 arasında değiştiği bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]