[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 027-032
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
AYNALI SAZANDA (CYPRINUS CARPIO) SALMONELLA ENTERİTİDİS VE SALMONELLA TYPHİMURİUM İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL ENFEKSİYONLARIN İNCELENMESİ
Adile MUZ1, Mustafa SARIEYYÜPOĞLU2, Hasan Basri ERTAŞ1, Burhan ÇETİNKAYA1, Engin ŞEKER2,Hakan KALENDER3, Hasan ÖNGÖR1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
3Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Balık, Salmonella, Deneysel İnfeksiyon.
Özet
Çalışmada deneysel olarak enfekte edilmiş Aynalı sazanlarda S. enteritidis ve S. typhimurium'un iç organlardaki kolonizasyonu ve patojenitesi araştırıldı. İkişerli 5 gruba ayrılmış toplam 10 balık çalışmada kullanıldı. Dört gruba iki farklı yoğunluktaki (108 ve 104 cfu/ml) S. enteritidis ve S. typhimurium kültürleri intraperitoneal olarak enjekte edildi ve bir grup kontrol olarak ayrıldı.

Yüksek doz (108) S. enteritidis enjekte edilen gruptaki balıklar 42. ve 134. günde öldüler. Düşük doz (104) S. enteritidis enjekte edilen gruptaki bir balık 30. günde öldü, diğeri ise canlı kaldı. Yüksek doz (108) S. typhimurium enjekte edilen gruptaki balıkların her ikisi de 24. günde öldüler. Düşük doz (104) S. typhimurium enjekte edilen gruptaki balıklar 36. ve 91. günde öldüler. 42. güne kadar ölen tüm balıkların iç organlarından Salmonella izolasyonu yapılmasına rağmen bu günden sonra ölen balıklardan etken izolasyonu yapılamadı.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]