[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-134
[ English ] [ PDF ]
KLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERDE KAN SERUMUNDA BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERİN ARAŞTIRILMASI
Ali RİŞVANL1, Yusuf TÜRKÖZ2, Cahit KALKAN1, Hayrettin ÇETİN3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya / TÜRKİYE
3Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mastitis, Biokimyasal, İnek.

Çalışmada yaşları 3-11 arasında değişen toplam 30 adet inek kullanıldı. Hayvanlardan alınan kan örneklerinde kalsiyum (Ca), fosfor (P), sodyum (Na), klor (Cl), potasyum (K), demir (Fe), alkalen fosfotaz (ALP) glukoz, trigliserid, total protein, direkt bilirubin, total bilirubin, albumin, kreatin, kolesterol, SGOT ve SGPT seviyeleri tespit edildi.

Klinik mastitisli ineklerden alınan kan serumlarında albumin, total bilirubin, glukoz, Na ve K düzeyleri kontrol grubuna nazaran istatistiki yönden önemli farklılıklar gösterdi.

Sonuç olarak, klinik mastitisli hayvanlarda albumin, total bilirubin ve glukoz düzeylerinin arttığı, Na ve K 'un azaldığı; ancak kan serumlarındaki diğer biyokimyasal değişikliklerin önemli olmadığı görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]