[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 159-165
[ English ] [ PDF ]
AT DİŞLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, EMBRİYONAL GELİŞİMİ VE ÇIKMA MEKANİZMASI
Servet KILIÇ1, Peddy M. DIXON2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Dr. Senior Lecturer; Royal (Dick) School of Veterinary Studies, University of Edinburgh, SCOTLAND
Anahtar Kelimeler: Diş, Dentogenezis, Çıkma, At.

Bu derlemede, uzun taçlı (hypsodont) at dişlerinin embriyonal gelişimleri ve sınıflandırılması yönündeki yayınlar incelendi. Dişlerin morfolojik oluşumları, diş oluşumu boyunca meydana gelen mikroskobik olaylar, dişin yapısında rol oynayan embriyonal doku ve hücrelerinin gelişim ve başkalaşımı, odontoblast ve ameloblast hücreler arasında meydana gelen interaktif reaksiyonların dentogenesis üzerindeki rolü ile diş dokularının kalsifikasyonunda rol oynayan faktörlerin açıklanması üzerinde duruldu. Ayrıca, embriyonal gelişimini tamamlamış bir dişin çıkış mekanizması hakkındaki teoriler gözden geçirildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]