[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 201-204
[ English ] [ PDF ]
KÜÇÜK RUMİNANT VEBASI
Gülçin ÖZTÜRK
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Küçük ruminant vebası, klinik bulgular, patoloji.

Küçük ruminant vebası (PPR), koyun ve keçilerin yüksek beden ısısı, okülonasal akıntı, stomatitis, pnöymoni ve ishal ile seyreden akut, viral bir hastalığıdır. Hastalık ilk kez Fildişi Sahilleri’nde tanımlanmış olup daha sonraki yıllarda Afrika, Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Hindistan’da görülmüştür. Başlıca patolojik bulgular, nekrotik ve ülseratif stomatitis, bronkopnöymoni sonucu akciğerlerde konsolidasyon, atalektazi ve hepatizasyon, özellikle kalın bağırsaklarda hemorajik enteritis olarak bildirilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]