[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 201-204
[ Turkish ] [ PDF ]
Pest of Small Ruminants (Peste des Petits Ruminants)
Gülçin ÖZTÜRK
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Peste des petits ruminants, clinical signs, pathology

Peste des petits ruminants (PPR) is an acute viral disease of sheep and goats characterised by fever, oculonasal discharges, stomatitis, pneumonia and diarrhoea. The first description of disease was in Cote d’Ivoire and then PPR was seen in Africa, Arabian Peninsula, Middle East and India. Main pathological findings are ulserative and necrotic stomatitis, bronchopneumonia, atalectasia, consolidation and hepatisation of lungs and haemorrhagic enteritis of large intestines.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]