[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 405-412
[ English ] [ PDF ]
1994-1998 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZE GELEN SIĞIRLARDA GÖZLENEN AYAK HASTALIKLARI VE SAĞALTIMLARI
Emine ÜNSALDI , Ali Said DURMUŞ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ayak hastalığı, sığır

Bu çalışma 1994-1998 yılları arasında F.Ü. Veteriner Fakültesi Kliniklerine getirilen ve F.Ü. Araştırma ve Uygulama Çiftliğine gidilerek sağaltımları yapılan %47.1’ i Montofon (97 adet), %33.5 ‘i Holştayn (Fresian) (69 adet), %12.1’ i Simental (25 adet), %7.3’ ü ise yerli ırktan (15 adet) olmak üzere toplam 206 adet sığır üzerinde gerçekleştirildi. Olguların %41.7’ sinde sadece tırnaklarda aşırı uzama ve deformasyon gözlenirken, %1.9 panarisyum, %4.4 bukağılık bölgesi yumuşak doku yaralanmaları ve ödemi, %2.9 atent, %2.4 koroner flegmon, %9.2 ökçe eziği, %13.6 Rusterholz’ un spesifik travmatik taban ulkusu, %3.4 limaks, %3.4 interdigital dermatitis, %0.5 interdigital papillamatozis, %0.5 arpalama, %2.9 taban apsesi, %0.5 eksungulasyon, %1.5 tırnak çatlağı ve %11.2 linea alba hastalığı gözlendi.

Lezyonların türü saptandıktan sonra bilinen yöntemlerle sağaltımları gerçekleştirildi.

Bu çalışma kliniğimize gelen sığırlarda ayak hastalıklarına sebep olan en yaygın faktörleri, hastalık insidansını ve klasik sağaltım denemelerinin sonuçlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışma sonucunda ayak hastalıklarının Elazığ ve çevresindeki sığırlarda hala önemli bir sorun olduğu görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]