[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 431-436
[ English ] [ PDF ]
SİKLİK NÜKLEOTİD FOSFODİESTERAZ (PDE) ENZİM AİLESİ
Suat ERDOĞAN
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Antakya-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fosfodiesteraz, Enzim, cAMP, cGMP

Siklik nükleotid fosfodiesterazlar (PDE), hücre içinde ikincil habercilerden siklik AMP (cAMP= siklik 3',5'-adenozin monofosfat) ve cyclic GMP (cGMP= siklik 3',5'-guanozin monofosfat)'lerin hidrolizini katalize ederler. Siklik AMP, çeşitli hormonlara (insülin ve adrenalin, gibi) aracılık yaparak karbohidrat ve yağların yıkımlanmasında önemli bir rol oynar. cGMP, retinol rod hücrelerinin cGMP-bağımlı Na+ kanallarının açık kalmasını, bazı PDE activitelerinin ve düz kas kontraksiyonlarının düzenlenmesinde (penis ereksiyonunu, gibi) görev yapar. Bu ikincil habercilerin yıkımlanmasını sağlayan tek enzim fosfodisterazlardır. PDE üst ailesi on alt aile grubunu içerir ve bunlardan çoğu birden fazla izoenzime sahiptir. cAMP ve cGMP'nin yıkımlanması, bunların aracı olduğu uyarı sistemlerinin durdurulmasına sebep olur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]