[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 443-451
[ English ] [ PDF ]
AT DİŞLERİNİN ANATOMİSİ VE KESECİ (INSİSİV) DİŞLERİN DEĞİŞİK MAKROSKOBİK ÖZELLİKLERİ ILE YAŞ TAYİNİNİN GÜVENİNİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Servet KILIÇ1, Peddy M. DIXON2, Sait BULUT1, Mustafa KÖM1
1Fırat University, Veterinary Faculty, Department of Surgery, Elazığ-Türkiye
2University of Edinburgh, Veterinary Field Station, Easter Bush, Roslin, Scotland
Anahtar Kelimeler: At, Diş, Anatomi, İnsisiv, Yaş

Bu çalışmada atların insisiv, kanin, premolar ve molar dişlerin makroskobik özellikleri ve fonksiyonları gözden geçirildi. Süt dişlerin çıkış ve dökülme süreleri, kalıcı dişlerin çıkış süreleri ve aşınmaya bağlı olarak insisiv dişlerde meydana gelen makroskopik değişiklikler detaylı olarak incelendi. Böylece, bu özelliklerin atlarda yaş tayininde kullanılmasının güvenirliği son zamanlarda bu alanda yayınlanan bilimsel çalışmaların ışığı altında tartışıldı. Ayrica, yazarlar 38 atın dişleri üzerinde yaptıkları çeşitli makroskopik incelemelerden elde ettikleri sonuçları ilgili konular içerisinde belirtmişlerdir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]