[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 319-326
[ English ] [ PDF ]
GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ YONCA KURUTMA ÜNİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ELDE EDİLEN YONCALARIN KUZULAR ÜZERİNE ETKİSİ: II. KURU YONCANIN KUZULARDA SİNDİRİM, RUMİNAL FERMENTASYON VE BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ*
Talat GÜLER, İ.Halil ÇERÇİ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ–TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yonca, kurutma, sindirim,ruminal fermantasyon, besi performansı

Bu çalışmada, güneş enerjisi destekli kurutma ünitesinde iki farklı şekilde kurutulan yoncayla, geleneksel olarak tarlada kurutulan yoncanın kimyasal bileşimlerindeki farklılaşımın tespiti ile söz konusu yoncaların ham besin maddelerinin sindirilme derecesi, ruminal fermantasyonun seyri ve besi performası üzerine etkileri her grupta 6 baş olmak üzere toplam 18 baş Akkaraman toklu üzerinde incelenmiştir.

Farklı şekilde kurutulan yoncalar araştırma gruplarını oluşturmuştur. Buna göre, biçildiği gün kıyılarak kurutma ünitesinde kurutulan yoncalar K grubunu, bir gün pörsütüldükten sonra kurutma ünitesinde kurutulan yoncalar P grubunu ve tarlada geleneksel yöntemlerle kurutulan yoncalar ise T grubunu oluşturmuştur.

Ham besin maddelerinin sindirme oranları K , P ve T grubunda sırası ile kuru madde için % 62.11, 61.28 ve 55.01, ham protein için % 73.5, 72.5 ve 71.08, ham yağ için % 35.38, 35.24 ve 34.30, ham selüloz için % 45.81, 45.62 ve 42.80, azotsuz öz madde için % 67.95, 67.80 ve 65.71, hücre duvarı maddelerinden NDF için % 45.53, 45.48 ve 43.62, ADF için % 45.08, 45.11 ve 43.21, ADL için % 28.64, 28.74 ve 27.21, selüloz için % 53.82, 54.08 ve 48.55 ve hemiselüloz için % 52.52, 52.05 ve 48.60 oranlarında tespit edilmiştir ( P<0.05).

Rumen sıvısındaki ortalama amonyak değerleri K, P ve T gruplarında sırası ile 21.38, 20.0 ve 18.04 mg/100 ml olarak tespit edilmiştir (P<0.05). Fraksiyonel uçucu yağ asitlerinin total uçucu yağ asitlerindeki oranı gruplarda sırası ile Astetik asit için % 75.07, 75.71 ve 77.40, prapiyonik asit için % 16.74, 16.31 ve 15.03 ve bütirik asit için % 8.19, 7.98 ve 7.57 olarak tespit edilmiştir (P<0.05).

Araştırma sonunda tokluların ortalama günlük kuru madde tüketimi, canlı ağırlık kazancı ve yemden yararlanma oranları K, P vet T gruplarında sırası ile 706.43, 693.11 ve 544.89 gr ; 147.92, 139.87 ve 98.21 gr ve 5.58, 5.73 ve 5.93 olarak saptanmıştır ( P<0.05).

* Bu araştırma FÜNAF tarafından desteklenmiştir ( FÜNAF-164 No’lu proje ) ( Aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir ).


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]