[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 215-224
[ English ] [ PDF ]
TAVUK,YERLİ ÖRDEK VE GÜVERCİNLERDE PLEXUS BRACHİALİS'TEN ÇIKAN FASCİCULUS DORSALİS'İN ARTİCULATİO CARPİ'YE KADAR MAKROANATOMİK VE SUBGROS İNCELENMESİ
Hüseyin YILDIZ, Ali BAHADIR
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tavuk, yerli ördek, güvercin, fasciculus dorsalis, sinir fasciculü

Çalışmada 10’ar adet tavuk, yerli ördek ve güvercin kullanıldı. Plexus brachialis’ten çıkan sinirler art. carpi düzeyine kadar diseke edildi. Morfolojik bulgular tespit edildikten sonra, 0.2-0.4 cm. kalınlığında enine sinir kesitleri alındı. Sinir kesit yüzeyleri boyandıktan sonra stereomikroskopta morfometrik ölçümleri alındı. .

Tavuk ve güvercinde plexus’un cranial demetleri fasciculus dorsalis’i, caudal demetleri fasciculus ventralis’i oluştururken, ördekte craniolateral demetlerin fasciculus dorsalis’i, caudomedial demetlerin fasciculus ventralis’i oluşturduğu saptandı. .

Tavuk ve güvercinde fasciculus dorsalis’in cranial demetlerince n. axillaris, caudal demetlerince n. radialis oluşurken, ördekte n. axillaris’in craniolateral, n. radialis’in caudomedial demetlerce şekillendirildiği tespit edildi. .

N. radialis’in kanadın extensor kasları ile dorsal ve lateral yüzü derisini innerve ettiği saptandı. .

Kanatta seyreden sinirlerin distal’e uzandıkça çaplarında azalma olduğu belirlendi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]