[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 249-258
[ English ] [ PDF ]
FARELERDE KADMİYUMUN AKUT VE KRONİK TOKSİSİTESİ ÜZERİNE BAZI STEROİD YAPILI MADDELERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI*
Haki KARA, Kadir SERVİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadmiyum toksisitesi, steroidler, doku dağılımı

Bu çalışma farelerde akut ve kronik kadmiyum toksisitesinde steroid yapılı maddelerin etkisinin araştırılması amacıyla yapıldı. Çalışmada 840 adet (420 erkek, 420 dişi) beyaz fare kullanıldı. Kadmiyum uygulaması akut ve kronik olarak yapıldı. Kronik uygulamalarda farelere 3 ay boyunca içme suları ile 1 mg/kg/gün kadmiyum klorür verilmesini takiben steroid preparatları uygulanarak 24 saat sonra doku kadmiyum düzeyleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometri, Serum ALT, AST ve BUN düzeyleri Oto Analizör yardımıyla belirlendi. Kronik kadmiyum uygulamasından sonra steroid verilen grupların bazılarında karaciğer ve böbrek kadmiyum düzeylerinde artış, bazılarında ise azalmalar olurken, serum ALT, AST ve BUN düzeylerinin değişmediği, farelerin ağırlık artışlarında ve hematokrit değerde azalma, eritrosit çaplarının ise küçüldüğü belirlendi.

Akut uygulamalarda kadmiyum klorür deri altı yolla 1.8 mg/kg ve 3.6 mg/kg dozunda uygulandı. 1.8 mg/kg kadmiyum klorür ile birlikte steroid preparatları uygulanan erkek farelerde testosteron verilenler hariç tüm gruplarda karaciğer ve böbrek kadmiyum düzeyinin azaldığı, dişi farelerde ise progesteron ve prednisolon verilenlerde karaciğer, östrojen, progesteron ve prednizolon verilenlerde böbrek kadmiyum konsantrasyonunun azaldığı belirlendi.

3.6 mg/kg kadmiyum klorür ile steroidlerin verildiği tüm gruplarda böbrek böbrek kadmiyum düzeyleri, testosteron uygulanan dişi fareler hariç tüm gruplarda karaciğer kadmiyum düzeylerinde azalmalar ve %5-35 arasında değişen oranlarda ölümler saptandı.

1.8 mg/kg ve 3.6 mg/kg kadmiyumla birlikte steroidlerin verildiği tüm gruplarda serum ALT ve AST düzeyleri artarken, BUN düzeylerinde azalmalar belirlendi.

Sonuç olarak erkek ve dişi farelerde akut ve kronik kadmiyum uygulamalarında steroid preparatlarının uygulanmasının kadmiyumun toksisitesini ve doku dağılımını değiştirdiği, gerek karaciğer gerek böbrek kadmiyum düzeylerinin azalması ile birlikte karaciğer hasarının arttığı ve özellikle yüksek dozlardaki kadmiyumla birlikte steroidler uygulandığında ölümlerin şekillendiği, kadmiyum toksisitesi üzerine vücudun hormonal durumunun önemli olduğu saptandı.

* Bu çalışma FÜNAF tarafından desteklenmiştir. Fünaf proje no : 175


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]