[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 437-442
[ English ] [ PDF ]
OKÜLER FARMAKOLOJİ VE TERAPOTİKLER-I
Emine ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oküler farmakoloji, terapotikler

Bu derlemede, göz hastalıklarının sağaltımında kullanılan bazı terapotikler ve uygulama metotları gözden geçirildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]