[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 379-383
[ English ] [ PDF ]
GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, W.)’NIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Seyfettin GÜR1, Kenan KÖPRÜCÜ2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ–TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ–TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.), spermatolojik özellikler:

Bu çalışma, gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss, W.) düzenli sağımı sonucu spermatolojik özelliklerde meydana gelen değişimleri incelemek üzere yapıldı.

Araştırmada, pelet yemle beslenen 30 adet erkek anaç gökkuşağı alabalığı kullanıldı. Bu balıklar, 15 günde bir olmak üzere 4 ay süreyle sağıldı. Sağım işlemi yapılmadan önce, erkek ergin gökkuşağı alabalıkları 0.3 mg phenoxyethanol / lt ile anestezi edildi. Sperma örnekleri balıkların karın boşluğuna elle basınç uygulanarak toplandı. Elde edilen ortalama sperma hacmi, sperma pH’sı, spermatozoa yoğunluğu ve spermatozoa motilitesi sırasıyla 5.49 ± 1.11 ml, 5.66 ± 0.63, 9.28 ± 1.29x 109/ ml ve % 66.86 ± 4.57 olarak tespit edildi.

Sonuç olarak, sağım sezonu süresince sperma hacmi, sperma pH’sı, spermatozoa yoğunluğu ve spermatozoa motilitesinde başlangıçta gözlenen artışın daha sonra dereceli bir şekilde düştüğü belirlendi. Bu azalmalar istatistiksel olarak da önemli (p<0.01) bulundu.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]