[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 243-248
[ English ] [ PDF ]
TAVŞANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KADMİYUM TOKSİKASYONU ÜZERİNE PATOLOJİK İNCELEMELER
Gülçin ÖZTÜRK1, Fethi YILMAZ2, Harun ÖZER3
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, Tavşan, Deneysel Toksikasyon, Patoloji

Metal alaşımları halinde pillerin, plastik maddelerin ve pigmentlerin yapısına giren kadmiyum (Cd) organizmada pek çok toksikolojik etkiye sahiptir. Enzim inhibisyonuna yol açan ve nükleik asitlere olan affinitelerinden dolayı kanser sebebi de olabilen Cd'un çevre sağlığı açısından önemi düşünülerek, patolojik etkileri deneysel çalışma oluşturularak incelendi. Çalışmada, 24 tavşan kullanıldı ve deneme grubunu oluşturan 18 tavşana, 6 hafta süresiyle her gün 2 mg/kg dozda subkutan yolla kadmiyum verildi. Çalışma süresince deneme grubundan 4 tavşanın öldüğü görüldü. Ölen tavşanların nekropsileri yapılarak doku örnekleri alındı. Periyodik olarak her haftanın sonunda, ölenler de dahil olmak üzere deneme grubundan 3 ve kontrol grubundan 1'er tavşanın, kesilerek nekropsileri yapıldı. Makroskobik olarak karaciğerde büyüme, nekrotik odaklar ve asites dikkati çekti. Mikroskobik muayenede ise karaciğerde hepatositlerde dejenerasyon, nekroz, perivasküler mononüklear hücre infiltrasyonu, safra kanal proliferasyonu gibi bulgular deneme süresince farklı zamanlarda gelişen bulgular olarak kaydedildi. Böbreklerde ise; tubulus epitellerinde dejenerasyon, nekroz ve deskuamasyon, ilerleyen günlerde ölen tavşanlarda tubuluslarda kalsiyum birikimlerinin şekillendiği, beyinde nöron dejenerasyonu ve nekrozun geliştiği görüldü. Ölen tavşanlarda bu lezyonlara ilaveten karaciğer ve böbreklerde hiperemi ve hemorajinin, sağ kalanlara oranla daha şiddetli olduğu dikkati çekti.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]