[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 391-398
[ English ] [ PDF ]
ANÖSTRÜS DÖNEMİNDEKİ KEDİLERE UYGULANAN GnRH’IN OVARYUM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Halis ÖCAL, Muhterem AYDIN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: GnRH, anöstrüs, kedi

Bu çalışmada anöstrüs döneminde bulunan 19 erişkin kedi materyal olarak kullanıldı. Kedilerin hepsinden uygulama öncesi vaginal smear örnekleri alındı ve vaginal smeardeki hücre tipleri değerlendirilerek anöstrüste oldukları doğrulandı. Kediler rast gele 4 gruba ayrılarak birinci grubu oluşturan 5 kediye (Grup I) 25 mcg Gonadorelin diasetat (Ovarelin, 2 ml DİF), ikinci grubu oluşturan 5 kediye (Grup II) 25 mcg Fertirelin asetat (Ovalyse, 2 ml Eczacıbaşı) tek doz olarak enjekte edildi. Üçüncü grubu oluşturan 4 kediye (Grup III) dört gün ara ile iki defa 25’er mcg Gonadorelin diasetat (Ovarelin, 2 ml DİF) enjekte edildi. Geri kalan 5 kedi (kontrol grubu) ise kontrol olarak bırakıldı.

Uygulamayı izleyen 12 gün süresince kediler davranışları yönüyle ve ikişer gün ara ile vaginal smear örnekleri alınıp, vagina epitel hücreleri değerlendirilmek suretiyle izlendi. On ikinci gün sonunda tüm kedilere ovariohisterektomi uygulanarak, ovaryumlar ve uterus gözle makroskopik olarak incelendi.

GnRH uygulanan 1 ve 3. gruplardaki kedilerde folliküler gelişmenin daha belirgin olduğu, kedilerdeki folliküler gelişmeye paralel olarak vaginal smearde intermedier ve superfisial hücrelerin yoğunluk kazandığı, ayrıca GnRH uygulamalarının 3. gruptaki bir kedi hariç tüm kedilerde östrüs belirtilerinin ortaya çıkmasında yetersiz kaldığı görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]