[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 233-242
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ İLİ KIRSAL YÖRE KEDİLERİNDE EKTO- VE ENDOPARAZİTLER VE BUNLARIN HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ
Mehtap Gül ALTAŞ, Erol TAŞAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kedi, Ekto- ve endoparazit, Elazığ

Bu araştırmada, 1995-1997 yılları arasında Elazığ’ın ova ve yayla köylerinden temin edilen 48 dişi, 52 erkek olmak üzere toplam 100 kedi, parazitolojik yönden incelenmiştir. Yakalanan kedilerin yaş ve cinsiyetleri belirlendikten sonra dışkıları parazit yönünden kontrol edilmiştir. Bu hayvanların ektoparazitleri toplandıktan sonra otopsileri yapılarak ve sindirim sistemi, karaciğer, akciğerler, kalp, pankreas, dalak, böbrekler, idrar kesesi, karın boşluğu ve deri altı dokuları parazitolojik yönden araştırılmıştır. Toplanan ektoparazitler %70’lik alkole, helmintler %0.9’luk fizyolojik tuzlu suya toplanmış; nematodlar %70’lik alkolde, trematod ve cestodlar ise %10’luk formolde tesbit edilmiştir. Ektoparazitler Kloral hidrat solüsyonunda, nematodlar laktofenolde şeffaflandırıldıktan, trematod ve cestodlar borakslı karminle boyandıktan sonra mikroskopta incelenmiş ve tür tanımları yapılarak sayılmıştır.

İncelenen 100 kedinin tamamının (%100) değişik parazit türleriyle enfekte oldukları belirlenmiş, bunlardan 1 (%1.0)’inde Opistorchis tenuicollis, 64 (%64.0)’ünde Joyeuxiella pasqualei, 59 (%59.0)’unda Hydatigera taeniaeformis, 33 (%33.0)’ünde Dipylidium caninum, 20 (%20.0)’sinde Mesocestoides lineatus, 19 (%19.0)’unda Diplopylidium nölleri, 8 (%8.0)’inde Tetrathyridium elongatum, 57 (%57.0)’sinde Toxocara mystax, 6 (%6.0)’sında Physaloptera praeputialis, 4 (%4.0)’ünde Capillaria aerophila, 1 (%1.0)’inde Uncinaria stenocephala, 20 (%20.0)’sinde Isospora felis, 41 (%41.0)’inde Ctenocephalides felis, 14 (%14.0)’ünde Cheyletiella blakei, 3 (%3.0)’ünde Rhipicephalus sanguineus ve 1 (%1.0)’inde Linguatula serrata (nimf) bulunmuştur.

Enfekte 100 kediden 8 trematod, 4525 cestod, 285 nematod, 1 Pentastomida ve 523 artropod olmak üzere toplam 5342 parazit toplanmıştır.

Artropodlardan Cheyletiella blakei ve Linguatula serrata (nymph)’nın bölgemizdeki kedilerde varlığı ilk kez bu araştırma ile belirlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]