[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 413-419
[ English ] [ PDF ]
KOÇLARIN TESTİS ÖLÇÜLERİ VE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE RASYONDA BULUNAN SOYA FASÜLYESİ VE PAMUK TOHUMU KÜSPESİNİN ETKİSİ
Seyfettin GÜR , Pınar TATLI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Soya Fasulyesi Küspesi, Pamuk Tohumu Küspesi, Testis, Spermatolojik Özellikler, Koç

Bu çalışma koçlara yedirilen soya fasulyesi ve pamuk tohumu küspesinin spermatolojik özellikler ve testis çevresi, uzunluğu, çapı ve hacmi üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.

10 Akkaraman koç bu çalışmanın materyalini oluşturdu. Çalışmaya başlamadan 35 gün önce koçlara soya fasulyesi ve pamuk tohumu küspesini içeren rasyonlar verildi. Elektroejakülatör kullanarak haftada iki kez her bir koçtan 10 ejakulat alındı.

Koçların ortalama sperma hacmi, spermatozoa yoğunluğu ve motilitesi ile anormal spermatozoa oranı pamuk tohumu küspesi ile beslenenlerde sırasıyla 0.48 ± 0.03 ml, 131.9 ± 16.4 x107 /ml, % 69.60 ± 4.5 ve % 12.19 ± 2 olarak bulunurken soya fasulyesi küspesi ile beslenenlerde bu değerler sırasıyla 0.48 ± 0.01 ml, 86.4 ± 10.8x107 /ml, % 54.4 ± 8.54 ve % 18.1 ± 0.98 olarak tespit edildi. Koçların ortalama testis çevresi, uzunluğu, çapı ve hacmi pamuk tohumu küspesiyle beslenenlerde sırasıyla, 27.60 cm, 9.08 cm, 5.12 cm ve 494 ml olarak ölçülürken oya fasulyesi küspesi ile beslenenlerde bu değerler sırasıyla, 23.40 cm, 7.76 cm, 4.24 cm ile 411 ml olarak belirlendi.

Gruplar arasında sperma hacmi, spermatozoa motilitesi, testis uzunluğu, çapı ve hacmi yönünden önemli fark bulunamazken, spermatozoa yoğunluğu, anormal spermatozoa oranı ve testis çevresi yönünden fark önemlidir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]