[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 305-308
[ English ] [ PDF ]
EMBRİYOLU TAVUK YUMURTALARINDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN İNFEKSİYÖZ BRONCHİTİS VİRUS ( IBV ) ENFEKSİYONUNUN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Fethi YILMAZ1, Gülçin ÖZTÜRK2, Harun ÖZER3, Adile MUZ3
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: IBV, Deneysel Enfeksiyon, Embriyo, Histopatoloji

Bu çalışma IBV enfeksiyonunun embriyolarda oluşturduğu makroskobik ve mikroskobik değişimlerin daha detaylı bir şekilde ortaya konulabilmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışmada, 60 adet embriyolu SPF tavuk yumurtalarına titresi EİD50 10-4 olan İnfeksiyöz Bronchitis Virusu (IBV) 274 suşu 1/100 oranında sulandırılarak 0,1 cc dozda 10 günlük embriyolara Koryo Allantoik Sıvı (KAS) yoluyla verildi. Kontrol grubu olarak 15 adet embriyolu yumurta kullanıldı. Çalışma süresince toplam 27 adet embriyonun öldüğü, enfekte ve kontrol grubu embriyolar arasında makroskobik olarak dikkati çekici bir farkın oluşmadığı görüldü. Mikroskobik muayenede ise 14.kuluçka gününden itibaren lezyonların şekillenmeye başladığı, akciğer, karaciğer ve böbreklerin infeksiyondan etkilenen belli başlı organlar olduğu saptandı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]