[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 373-378
[ English ] [ PDF ]
İNEKLERDE ÖSTRÜS SİKLUSU BOYUNCA KAN SERUMU VE PLAZMASI ÇİNKO (ZN) VE BAKIR (CU) DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cahit KALKAN1, Bayram YILMAZ2, Yusuf TÜRKÖZ3, Hayrettin ÇETİN4, Erdal KAYGUSUZOĞLU1, Hüseyin DEVECİ1, Ali Mükremin APAYDIN1, Halis ÖCAL1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya-TÜRKİYE
4Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Çinko, bakır, progesteron, östrüs siklusu, inek

Bu çalışma, ineklerde östrüs siklusu boyunca Zn ve Cu'ın kan serumu ve plazmasındaki değerlerini incelemek amacıyla yapıldı. Ayrıca strüs siklusunun dönemlerine göre plazma ve serum arasında farklılığın olup olmadığı da araştırıldı.

Çalışmada toplam 32 Esmer ırkı inek kullanıldı. İneklerin östrüsleri PGF2 alfa ile senkronize edilerek rastgele 2 gruba ayrıldı. Birinci grubun kan serumu, 2. grubun kan plazması incelendi. Östrüs günü başlanarak, östrüs siklusu boyunca (ortalama 21 gün), gün aşırı vena jugularisten her defasında 10 cc kan alındı. Zn ve Cu tayini atomik absorpsiyon cihazı, progesteron (P4) ise RIA ile yapıldı.

Çinkonun serum değerlerinin 0.49 ± 0.07 ile 0.68 ± 0.11 mg/L, kan plazmasının ise 0.74 ± 0.08 ile 0.98 ± 0.17 mg/L arasında değişti. Bakır değerleri ise serumda 0.67 ± 0.04 - 0.73 ± 0.05ng/L, plazmadan 0.48 ± 0.03 - 0.54 ±0.02 ng/L) olarak bulundu. Bu sonuçlar plazma Zn seviyelerinin östrüs siklusunun 4 (P<0.01), 10 (P<0.0005), 16(P<0.005) ve 18. günlerinde (P<0.01) serumdan daha olduğunu gösterdi. Oysa serum Cu seviyeleri tüm günlerde kan plazmasından daha yüksek bulundu. Östrüs siklusu boyunca progesteron ile ilişki sadece Zn ile kan serumunda negatif ve önemli (P<0.001), bulundu.

Sonuç olarak; Zn ve Cu eksikliği durumunda hormonların kan seviyelerinin değişmesi olayının tersine olarak; organizmadaki hormonal dengelerin çok değiştiği östrüs siklusu boyunca Zn ve Cu'ın kan serumu ve plazması miktarlarının etkilenmediği kanısına varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]