[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 271-276
[ English ] [ PDF ]
FARELERDE DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KADMİYUM TOKSİKASYONUNUN PATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Fethi YILMAZ1, Gülçin ÖZTÜRK2, Harun ÖZER3
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ- TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ- TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, Fare, Deneysel Toksikasyon, Histopatoloji

Bu çalışmada, beyaz fareler iki deneme ve bir kontrol olmak üzere üç gruba ayrıldı. Farelere, 2,5 mg/kg ve 5 mg/kg dozda iki farklı grup halinde 6 hafta boyunca içme suları ile kadmiyum (Cd) verildi. İkinci haftadan itibaren deneme gruplarından dörder, kontrol grubundan ikişer fare alınarak nekropsileri yapıldı ve doku örnekleri alındı. Makroskobik ve mikroskobik değişimler incelendi. Makroskobik olarak deneme gruplarındaki farelerde karaciğerde hafif büyüme ve hiperemi ile kapsülada küçük nekrotik odaklar, böbreklerde ise hafif hiperemi, korteksde yer yer hemoraji dikkati çekti. Mikroskobik olarak karaciğerde sinuzoidal dilatasyon, hepatositlerde dejenerasyon ve nekroz, böbreklerin proksimal konvolüt tüp epitellerinde dejenerasyon, nekroz ve beyinde nöronal dejenerasyon görüldü. Söz konusu bu değişikliklerin 5 mg/kg dozda Cd verilen grupta daha erken başladığı ve daha şiddetli olduğu dikkati çekti.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]