[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 421-430
[ Turkish ] [ PDF ]
Snake Venoms: II. Non-Toxıc Compounds
Ali BİLGİLİ1, Gökhan ERASLAN2
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri.-TÜRKİYE
Keywords: Snake, venom, non-toxic compound

In this review, non-toxic compounds found in snake venom were studied. Biochemical structures and pharmacological aspects of these compounds were mentioned. In particular, their effects on circulation system and coagulation mechanism were discussed in detail. In addition, brief information about non-protein, non-toxic compounds found in snake venoms which affect the enzyme activity, the compounds which inhibit the enzyme inhibitors activity and hemoragic proteinases were given.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]