[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 259-264
[ English ] [ PDF ]
RATLARDA YÜKSEK DOZDA DİPİRON, FLUNİKSİN VE İNDOMETASİN’İN BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERE ETKİLERİ
İzzet KARAHAN1, Osman GÜLER2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ-TÜRKEY
2T.K.B Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Elazığ-TÜRKEY
Anahtar Kelimeler: Dipiron, Fluniksin, İndometasin, Serum Glikoz, Ozmolalite, ALT, AST

Bu araştırma, yüksek dozlarda dipiron, fluniksin ve indometasin uygulanan ratların serum örneklerinde glikoz, ozmolalite, alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotrasferaz (AST) düzeylerinde meydana gelebilecek değişiklikleri araştırmak amacıyla yapıldı. Araştırmada 66 adet rat kullanıldı. Bir grup kontrol olarak ayrıldı. Deneme gruplarına 7 gün süreyle yüksek dozlarda dipiron (125 mg/kg), fluniksin (5.5 mg/kg) ve indometasin (15 mg/kg) periton içi yolla verildi. Uygulamaların yapıldığı 1, 4 ve 7. günlerde, 2 ve 4. saatlerde kan örnekleri alındı. Elde edilen kan serumlarında glikoz, ozmolalite, ALT ve AST düzeyleri belirlendi.

Yüksek dozlarda dipiron, fluniksin ve indometasin verilen ratların serum glikoz düzeyinde belirgin bir artış olduğu belirlendi. Diğer yandan kontrol grubu değerleriyle karşılaştırıldığında tüm deneme gruplarında serum ozmolalitesi, ALT ve AST düzeylerinde hafif bir artış gözlemlendi. Sonuç olarak, yüksek dozlarda dipiron, fluniksin ve indometasin uygulandığında oluşan serum ozmolalitesindeki artış elektrolit bozukluklarının, diğer yandan serum glikoz, ALT ve AST düzeylerinde görülen artışların ise karaciğer ve kaslardaki hasarın bir belirtisi olabileceği kanaatine varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]