[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 359-366
[ English ] [ PDF ]
SAĞA ABOMASUM DEPLASMANLI BEŞ İNEĞİN BAZI KLİNİK, HEMATOLOJİK, BİYOKİMYASAL VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK BULGULARI
Engin BALIKÇI1, Kemal YILMAZ2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyogram ( EKG ), sağa abomasum deplasmanı, inek

Bu olgu tanıtımı sağa abomasum deplasmanlı 5 ineğin bazı klinik ve klinik-biyokimyasal parametrelerini, özellikle 3 inekte saptadığımız paroksimal ventriküler taşikardiyi (PVT) bildirmek amacıyla yazılmıştır.

Hastaların sistematik fiziksel muayeneleri yapılmış, hematokrit değer, total akyuvar sayıları ve akyuvar formülleri saptanmıştır. Rumen sıvılarında Cl- ve kan serumlarında K+ Na+, Cl-, inorganik P, Ca++ ve Mg++ düzeyleri ölçülmüştür. Base apex (BA) derivasyonuna göre elde edilmiş EKG'leri (elektrokardiyogram) değerlendirilmiştir.

Hastaların tümünün kalp frekansları fizyolojik sınırların üzerinde, rumen hareketi sayıları fizyolojik sınırların altında bulunmuştur. Rumen sıvısı pH'ları minimum fizyolojik sınıra yakın, Cl- düzeyleri özellikle 4 hastada maksimum fizyolojik sınırın üzerinde ölçülmüştür.

Serum K+ ve Cl- düzeylerinin minimum fizyolojik sınırın altında bulunması abomasum deplasmanlarında anılan parametrelerin kan düzeylerinin düştüğünü kanıtlamıştır.

Hastaların 2’sinde sinus taşikardi ve 3'ünde PVT saptanması, hipokloremik ve hipokalemik metabolik alkalozis ile ilişkili bulunmuştur.

PVT saptanan üç ineğin EKG'sinde; P dalgalarının şekillenmemesi, genelde tüm dalga amplitüdlerinin artması, PRa ve QTa intervalleri, PRs ve STs segmentleri sürelerinin çeşitli oranlarda azalmasının tüm hastaların kalp frekanslarının artışından, 4 hastanın QTc intervallerinin uzamasının hipokalsemiden ileri geldiği düşünülmüştür.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]