[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 277-282
[ English ] [ PDF ]
RATLARDA PARENTERAL AKUT ARSENİK TOKSİKASYONUNUN KARACİĞER VE BÖBREKLER ÜZERİNE ETKİSİ
Gülçin ÖZTÜRK1, İzzet KARAHAN2, Fethi YILMAZ3, Osman GÜLER1
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
3 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rat, arsenik bileşikleri, akut toksikasyon, histopatoloji

Bu çalışmada, ratlara arsenik trioksit (As2O3) ve sodyum arsenat (Na2HAsO4)’ın 5 ve 10 mg/kg dozları subkutan yolla verildi. Uygulamayı takiben 0.5, 1 , 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96 ve 120 saat sonra deneme gruplarından ikişer, kontrol grubundan birer ratin nekropsileri yapılarak karaciğer ve böbrek örnekleri histopatolojik yönden incelendi. Her iki arsenik bileşiğinin verilmesiyle karaciğerde; sinuzoidlerde dilatasyon, hemoraji, hepatositlerde dejenerasyon, nekroz ve Kupffer hücre aktivasyonu, böbreklerde ise; hemoraji ve proksimal tubulus epitellerinde dejenerasyon gözlendi. Özellikle arsenik trioksit verilen gruplarda sodyum arsenat verilenlere göre bulguların daha erken şekillendiği, böbrek lezyonlarının ise karaciğerdekilere göre daha geç oluştuğu dikkati çekti.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]