[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-043
[ English ] [ PDF ]
TOKLULARDA KÖRPE TAHIL HASILLARI VE PANCAR POSASI SİLAJLARININ BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECESİ ÜZERİNE ETKİSİ
M. Ali AZMAN, Pınar TATLI, Fuat GÜRDOĞAN, İ. Halil ÇERÇİ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi- Elazığ- TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mısır, sorgum, yulaf, yaş şeker pancarı posası, silaj, sindirim

Bu çalışmada, yulaf, mısır ve sorgum hasılı ile % 6 dolayında tahıl samanı katılmış yaş şeker pancarı posası silajlarının toklularda yem tüketimi, ham besin maddelerinin sindirilme derecelerine olan etkisini ortaya koyarak kalitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada, organik maddenin sindirilme derecesinin yulaf, posa +saman, sorgum ve mısır silajlarında sırasıyla % 68.22, 74.39, 76.56 ve 79.42 olarak tespit edilen gruplar arası bu farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Ham selüloz ve azotsuz öz maddenin sindirilme dereceleri de yine yulaf silajında en düşük olarak gerçekleşmiştir (P<0.05). Ham proteinin sindirilme derecesi ise yulaf silajında diğer silaj gruplarına göre daha düşük çıkmıştır (P>0.05).

Silajlardaki kuru madde düzeyleri sorgum, mısır, yulaf ve yaş şeker pancarı posasında sırasıyla % 39.07, 34.86, 21.15 ve 16.60 olarak bulunmuş, bu değerler günlük kuru madde tüketimini etkilemiştir. Günlük kuru madde tüketiminde ise sorgum > mısır > yulaf > posa + saman silajları şeklinde bir sıralama gözlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]