[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 197-207
[ English ] [ PDF ]
KEÇİLERDE DİŞİ GENİTAL ORGAN BOZUKLUKLARI ÜZERİNDE MORFOLOJİK İNCELEMELER I. OVARYUM VE OVİDUKT*
Necati TİMURKAAN, Erkan KARADAŞ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Keçi, Ovaryum, Ovidukt, Patolojik Değişiklikler

Bu çalışma, Elazığ mezbahalarında kesilen keçilerin dişi genital sistem organları ile bunlara ait ligamentlerde meydana gelen morfolojik bozuklukları ve bu bozuklukların oranlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 1997 Nisan – 1998 Aralık ayları boyunca mezbahalarda kesime alınan, farklı yaşlardaki 4000 adet dişi kıl keçisine ait ovaryum ve oviduktlar ile bu organlara ait ligamentler postmortem olarak, inspeksiyon ve palpasyonla muayene edilmiş, lezyon saptanan veya şüpheli görülen genital organlara ait dokulardan hazırlanan kesitler histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Lezyonlara, muayene edilen olguların 168’inde (%4.20) ovaryumlarda, 57’sinde (%1.42) oviduktlarda rastlandı. Başlıca ovaryum lezyonları, keçilerin 46’sında (%1.15) parovaryan kist, 32’sinde (%0.80) korpus luteum kisti, 31’inde (%0.77) folliküler kist, 15’inde (%0.37) luteal kist, 3’ünde (%0.07) tuboovaryan kist, 9’unda (%0.22) ooforitis, 26’sında (%0.65) periovaritis ve adhezyonlar, 2’sinde (%0.05) hermafroditismus ve 4’ünde (%0.10) hipoplazi olarak kaydedildi. Oviduktlarda ise olguların 15’inde (%0.37) salpingitis, 5’inde (%0.12) piyosalpinks, 21’inde (%0.52) mezosalpingitis ve adhezyonlar, 10’unda (%0.25) hidrosalpinks ve hermafroditismuslu 2 keçide (%0.05) agenezi ile 4 keçide (%0.10) melanozis gözlendi.

* Bu araştırma F.Araştırma Fonu (FÜNAF- Proje No: 277) tarafından desteklenmiş, aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]